Overpeinzing nr 4. “La transformation du Matriarcat au Patriarcat”.

Overpeinzing nr 4. “La transformation du Matriarcat au Patriarcat”.

 

Woord vooraf

Maandag 14 november 2011 heb ik voor het astrologisch gezelschap Cébésia in Brussel een lezing gegeven met als onderwerp “La transformation du Matriarcat au Patriarcat”. Mevrouw Christiane Nastri heeft mij daarvoor namens haar vereniging uitgenodigd. Ik heb deze lezing in het Frans gegeven. Het bevat veel materiaal dat ik reeds heb opgeschreven in mijn Uranische Nieuwsbrieven. Reden waarom ik deze overpeinzing in het Frans weer geef, zodat ook Frans sprekende astrologen dit materiaal tot zich zouden kunnen nemen.

“La transformation du Matriarcat au Patriarcat”.

Je donne ci-dessous aussi le texte qui accompagne les diapositives (numérotés) que ‘ j’ai écrit pour la conférence. Jái ajoutée aussi quelques extraits de mes bulletins Uranienne

Voor de volledige overpeinzing klik hier voor de pdf: Overpeinzing nr 4