Overpeinzing 1: “Wat hebben Cornelis Verolme en Dirk Scheringa met elkaar gemeen ?”

“Al wie met ons mee wil gaan,
die moet onze manieren verstaan.
Zo zijn onze manieren, zo zijn onze manieren”

Inhoudsopgave
Inleiding
1. Levensloop Cornelis Verolme (4-9-1900- 5-4-1981)
2. Levensloop Dirk Scheringa (21-9-1950 – )
3. Wat hebben Cornelis Verolme en Dirk Scheringa met elkaar gemeen?
4. De heersende ‘elite’ en Cornelis Verolme
5. De heersende ‘ elite’ en Dirk Scheringa
6. Het proces van elitevorming door de eeuwen heen.
Epiloog


Inleiding
Zowel Cornelis Verolme als Dirk Scheringa  hebben door hun krachtig ondernemerschap een geweldig imperium opgebouwd. Beiden zijn ze tegen hun wil van hun troon gestoten. Het verschil is dat Verolme als scheepsbouwer zijn ongelijke strijd moest voeren tegen de Rotterdamse scheepsbouwers elite, terwijl Scheringa tegen de voornamelijk Amsterdamse financiële elite heeft moeten vechten. Ze verschillen ook in leeftijd; net iets meer dan 50 jaar. Verolme is geboren in 4 september 1900 en Scheringa in 21 september 1950. Desondanks deze verschillen zijn de overeenkomsten treffend. In het geval van Verolme is het vrij duidelijk welke krachten achter de schermen ervoor gezorgd hebben dat hij het onderspit moest delven. Bij Scheringa is tot nu toe niet helder, welke machten kans hebben gezien om Scheringa ten val te brengen. In deze overpeinzing wordt begonnen met de chronologische levensloop van Cornelis Verolme en daarna die van Dirk Scheringa. Daarna zal  worden nagegaan wat zij met elkaar gemeen hebben.
Hierop volgt meteen de vraag hoe is heersende elite door de eeuwen tot stand gekomen, dwz hoe verloopt het proces van elite vorming. Wie wel en wie niet door de heersende elite wordt geaccepteerd.  De volgende stelling zou hierbij als uitgangspunt kunnen worden genomen: “Alle leden van de heersende elite zijn vroeger selfmade man geweest”. Cornelis Verolme en Dirk Scheringa hebben  nooit hun gedrag kunnen aanpassen aan de omgangsvormen van de heersende elite.
Het blijft echter bij alles een overpeinzing, die niet de pretentie heeft van een doorwrochte analyse. Hopelijk geeft het stof bij de lezen tot overpeinzen!

 

Zie voor volledige overpeinzing de volgende pdf: Overpeinzing 1