Archief de Booij deel 10

Inhoud:

Hoofdstuk 28
Tom de Booij dagboek en herinneringen 2003 (deel 2) t/m 2007 (deel 1)

2003 (deel 2)

Our brains, the last reserve?..…………………………………………………………………………………………………….2
2004…………………………………………………………………………………………………………………………………………96
Behoud woonwagencentrum de Egelshoek (deel 5)……………………………………………………………….125
Geschiedenis woonwagenbeleid van de overheid de laatste 150 jaar…………………………………….130
Nasleep ontruiming woonwagencentrum Leyweg, Den Haag (2004)………………………………………140
2005……………………………………………………………………………………………………………………………………….165
Update 10th of May 2005 of the article
“Where is our planet Earth heading to in the next century” written in 1999……………………………181
Nasleep ontruiming woonwagencentrum Leyweg, Den Haag (2005)//….………………………………..198
Mijn persoonlijke ervaringen  bij verhuizing woonwagen van Sani Kames……………………………..231
2006……………………………………………………………………………………………………………………………………….242
Update 10th of May 2005 of the article:
“Where is our planet Earth heading to in the next century” written in 1999………………………..….292
Nasleep ontruiming woonwagencentrum Leyweg, Den Haag (2006)………………………………………308
Omzwerving reizigersechtpaar met hun woonwagen in de periode 1969 tot  2006………………..336
Verleden, heden, toekomst woonwagencentrum Escamplaan in Den Haag…………………………..345
2007 (deel 1)…………………………………………………………………………………………………………………………..361

Link naar pdf met volledige Archief de Booij deel 10