Archief de Booij deel 12

Inhoud:

Hoofdstuk 30

Uranische Vijfster Nieuwsbrieven (deel 1):

Inleiding {2}
1. Het onnatuurlijke karakter van het getal nul  {2}
2. Wat was de oorzaak van het einde van de Gouden Eeuw {5}
3. Het verschijnsel van de precessie van de seizoenspunten {11}
4. Het getal 72 en de precessie van de aardas. {12}
5. De vijfster en haar geometrie {16}
6. De macht van de symboliek van de vijfster {21}
7. De dierenriem en de precessie {27}
8. De Gulden Snede en de Fibonacci getallen {32}
9. A. Oude Europese culturen uit het stenen tijdperk {41}
10. B. De periode van de Neolithische mens 10.000 – 4000 jaar geleden {48}
11. Tussenvoegsel: Het collectief onbewuste van de kunstenaar: {54}
12. C. De Indo-europese invasie in de periode 4500-1000 v.Chr.{57}
13. D. De doodstrijd van de Grote Moeder Godin religie {64}
14. De geologie en biologie van de voortplanting van Homo Sapiens {74}
15. Scheppingsmythen. Transformatie van de Godinnen Rhea en Hera {87}
16. Het geheim van de donkere (verborgen) fase van de maan (1) {97}
17. Het geheim van de donkere (verborgen) fase van de maan (2) {111}
18. Met hart en ziel {134}
19. De conceptie is het beginpunt van de ontwikkeling van een menselijk wezen.{144}
20  Hoe men door de eeuwen heen dacht over seksualiteit, zwangerschap en geboorte {157}
21. De kloof tussen Astronomie en Astrologie {171}
22. De steeds groter wordende kloof tussen Astronomie en Astrologie {173}
23. De vroegste Olympische Spelen werden door vrouwen gehouden {195}
24. Is het symbool van het vierde teken van de Dierenrien Krab of  Kreeft? {196}
25. Lezing  gehouden op het 14e Najaars Astrologie Congres 5 november 2004 in Oldenzaal: “Hoe onze Maangodinnen monsters werden” {208}
26. Lezing  gehouden op het 14e Najaars Astrologie Congres 6 november 2004 in Oldenzaal:
“Het wonder van de donkere fase”van de Maan” {253}
27. De symbolen uit het Stenen en Bronzen Tijdperk leven nog steeds voort in ons “onder bewuste” zijn  {272}
28. Hoe zo, het ‘mineure’ aspect van het quintiel in de astrologie? {287}
29. Lezing voor 15e Najaars Astrologie Congres 4 november 2005 in Oldenzaal: “Symbolen uit vroegere tijden leven nog steeds voort” {292}

Link naar pdf met volledige Archief de Boojj deel 12