egoproject

De website EGOPROJECT die ik gestart ben  in Starchief debooijarchief 1999  heeft een verjongingskuur doorgemaakt. De foto hiernaast is het voor het publiek zichtbare deel van het 50  kilometer lange stadsarchief Amsterdam in de schatkamer. Het is voor de familie de Booij een grote eer dat hier te zien is hun archief (zie foto). Op deze website komen sterk uiteen lopende  onderwerpen aan de orde.