Archief de Booij deel 3

Inhoud:

Hoofdstuk 17 (deel 2)
Anthonie Frederik Gooszen
Supplement 1. Kopstukken: A.F.Gooszen, artikel van Jungslager……………………….……………………….2
Levensloop A.F. Gooszen( deel 2) ………………………………………………………………………….…………………16
Supplement 2. Brochure van  Jhr. H.C. van der Wijck:
Koloniale Staatskunde. Beroep op het Nederlandsche volk …………………………………………………….21
Supplement 3. Citaten vant het boek van I.F.M. Salim:
Vijftien jaar Boven-Digoel, concentratiekamp op Nieuw-Guinea……………………………………………….50
Levensloop A.F. Gooszen (deel 3)……………………………………………………………………………………………..75

Hoofdstuk 18
Hendrik Thomas (Tom) de Booy, dagboeken en herinneringen………………………………………………..84

Hoofdstuk 19
Hendrik Thomas (Tom) de Booy: Enkele herinneringen aan de Koninklijke Noord-en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (deel 1)…………………………………………………………………………..205
Supplement:  Geschiedenis van het Helden-der Zee-Fonds ‘Dorus Rijkers’ Fonds 1923-2006 ..207
Enkele herinneringen aan de Koninklijke Noord-en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij (deel 2)……………………………………………………………………………………………………………………..……………217

Hoofdstuk 20
Hendrik Thomas de Booy (Tom Sr) en zijn ontwikkelingen als tekenaar/aquarallist……………….280

Hoofdstuk 21
Alfred de Booy (1901-1997)
Levensloop Alfred de Booy (deel 1)………………………………………………………………………………………..307
Supplement 1 : Muiterij  op Hr. Ms. Zeven Provinciën ……………………………………………………………330
Levensloop Alfred de Booy (deel 2)………………………………………………………………………………………..358

Link naar pdf met volledige Archief de Booij deel 3