Overpeinzing 2: “Ons leven in de moeder”

Inhoudsopgave:

Inleiding
1. De bevruchting van de eicel door de zaadcel en de conceptie
2. De ontwikkeling van de embryonale fase van acht weken
3. De ontwikkeling van de foetale fase tot de geboorte
4. Samenspel van moeder met embryo en foetus
5. Bepaling van het geslacht
6. Het afwijkende DNA van de cel : het mitochondrium
7. Externe invloeden tijdens het leven in de (baar)moeder
Epiloog

Inleiding
Aanleiding voor het schrijven van deze overpeinzing is het boek van Dick Swaab: Wij zijn ons brein van baarmoeder tot Alzheimer (Uitgeverij Contact, 2010). Hij komt tot de opmerkelijke conclusie dat behalve genetische factoren,  voor het grootste deel  van onze karakter eigenschappen worden vastgelegd in de tijd van ons leven in de baarmoeder. Het accent van Swaab ligt voornamelijk op de ontwikkeling van de hersenen en de differentiatie van het geslacht in de baarmoeder. De titel van het boek geeft aan de plaats waar de hersenen ontwikkelen namelijk de baarmoeder. Deze overpeinzing gaat echter ook over de tijd van enkele dagen dat de bevruchte eicel nog niet in de baarmoeder is aangekomen. Reden waarom ik volstaan heb met de titel:”Ons leven in de moeder”.(Men gebruikt  het woord: bevruchte eicel. Het lijkt ons geen goed woord want het woord ei doet te veel denken aan de eicel van de moeder. Het heeft door de transformatie van de zaad- en eicel een eigen identiteit, eigen genetisch materiaal gekregen. Het is daarbij nog onzijdig, want het geslacht wordt zoals we later zullen zien pas na 6 weken bepaald).
Volgens de recente onderzoekingen is duidelijk gebleken dat deze negen maanden van de allergrootste betekenis zijn voor het toekomstige leven van een mens. De werkelijke geboorte van een mens is het moment van de conceptie, het moment dat de twee genetische kernen  (ieder met de helft van de 46 vader en 46 moeder chromosomen) fuseren. Het magische moment dat de genetische eigenschappen van vader en moeder worden gemixt, het beginpunt van nieuw leven. De ontwikkeling van deze eerste cel tot een volgroeide foetus zullen we stap voor stap volgen. Daarna zullen we zien in hoeverre deze kennis van de ontwikkeling van mens in de moeder gebruikt zou kunnen worden om na te gaan welke externe invloeden zijn terug te zien.

 

Zie voor volledige overpeinzing de volgende pdfOverpeinzing 2