Overpeinzingen

Nu mijn dagboeken tot en met 2009 zijn afgerond, voel ik behoefte om bepaalde onderwerpen nader te belichten en te voorzien van mijn commentaar. Zo wil ik een beeld geven van hoe ik na al die jaren nu over deze zaken denk.

Korte put: Aan alle golfers die wel eens een korte put hebben gemist. PDF korteput