Archief de Booij deel 1

Inhoud:

Hoofdstuk 1. Inleiding……………………………………………………………………………………………………………..3

Hoofdstuk 2. De gezamenlijke voorouders van Tom de Booij en Henriette Adrienne de Booij-Strumphler ………………….…6

Hoofdstuk  3
. De genealogie van de familie de Booij in jaargang 54, 40e jaargang 1954, Nederland’s Patriciaat…………………..7

Hoofdstuk  4. Enige gegevens over  het geslacht Arents de Booij gedurende de laatste  vier eeuwen,  samengesteld door Chré de Booij…….…15
I. De Stadsbode Aerndtt Aerntssen ( omstr. 1570-1609).………………………………………………………….18
II. De spoormaker Aernt Aerntsen (omstr. 1598-1636)……………….…………………………………………….22
III. De koster-schoolmeester Geerlich (Gerlickts) Arents de Booij (1636- 1699)…….………..…………23
IV. De secretaris-drossaard Henricus de Booij (1671-1740)…………………..………………………………….25
V.  De secretaris Jakobus de Booij (1698-1739)………………………………………………………..……………….26
VI. De rector Christiaan de Booij (1724-1786)………………………………………………………..………………….27
VII De rector Henricus de Booij (1757-1823)…………………………………………………………………………….29
VIII. De commies Christiaan de Booij (1789-1822)…………………………………………………………………….31

Hoofdstuk  5. Genealogie van de familie Faure (Schoonfamilie van Christiaan de Booij)…………34

Hoofdstuk  6.  Kinderen van Christiaan de Booij (1789-1822) en Johanna Maria Faure (1787- 1862)………….37
IX.1. Anne Marie Henriette Huberte de Booij (1817-1904)
IX.2. Pierre Hubert Jean Alexander de Booij (1818-1897)
IX.3  Chrétien Jean Gérard de Booij (1820-1901)
IX.4. Adolphe Jean Charles de Booij (1821-1886)

Hoofdstuk  7. Pierre Hubert Jean Alexander de Booij getrouwd  met Elisabeth Margaretha  Clausing en hun nazaten………………………………………………………………………………………………………….39

Hoofdstuk  8.  Chrétien Jean Gérard de Booij getrouwd met Adriana Johanna de Mol van Otterloo……………………………………………………………………………………………………………………………………46

Hoofdstuk  9. De genealogie van de familie de Mol van Otterloo …………………………………………..59

Hoofdstuk  10. Kinderen van  Chrétien Jean Gérard de Booij en Adrienne de Mol van Otterloo……………………………………………………………………………………………………………………………………64

Hoofdstuk  11. Chrétien Jean Gérard de Booij (1853-1934), oudste zoon van Chrétien
Gérard de Booij en Johanna Adriana de Mol van Otterloo………………………………………………………..73
Deelname Atjeh oorlogen…………………………………….………………………………………………………………….79

Hoofdstuk  12. James Marnix de Booy (1885-1969), oudste zoon van Chrétien Jean
Gérard de Booij en Mary Jean Hobson en hun kinderen…………………………………………………….…..110
Deelname verovering van  Bali 14-21 september 1906…………………………………………………………..121

Hoofdstuk  13. Hendrik de Booij (1867-1964) getrouwd met Hilda Gerarda Boissevain……………………………………………………………………………………………………………………………..128
a.  Herinneringen 1867-1903 c. Fragmenten dagboek 1909-1946  (deel 1) ………………….…………224
………………………………………………………………………………………………………………………………………………130
b. Herinneringen aan de derde en vierde Atjeh oorlog in de periode, resp. 1893-1895 en 1898-1918……………187

Link naar pdf met volledige Archief de Booij deel 1